Home커뮤니티공지사항
 
게시글 작성
게시글 작성을 위한 테이블
제목 휴장기간 연장 안내 
서브제목  
글쓴이 master 

                                                          

                                                              휴장 기간 연장 안내


                                             
                                                    가을 맞이 정비 중 입니다.
 
                                                    잦은 비로 인해 정비 기간이 길어지고 있는 점

                                                    양해 부탁드리겠습니다.

                                                    시원한 가을날, 가을 정원 죽화경에서 만나뵙길

                                                    기원합니다.

                                                    정비기간이 늘어진점 죄송합니다.                                                     재개장일 : 9월 중 공지 올리겠습니다.

                                                     문의 : 010- 8665- 7884
파일  
커멘트 리스트
자료가 존재하지 않습니다.
게시글 작성을 위한 테이블
Comment
글쓴이 : 비밀번호 :
덧글입력
보안코드 :
※ 스팸방지를 위해 보안코드를 입력해 주세요.
목록